Impressum

Impressum

 

PepMelon
Společnost:
Uživatel webových stránek pro účely prodeje:Puskás Éva Katalin E.V.
Provozovatel webových stránek: Peco Lab Kft.
Adresa: 2/5, Budapešť 1094, Maďarsko

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobilní telefon: +36 30 0993271

DIČ: HU59740186
Orgán, který společnost registruje: Státní daňová a celní správa
Registrační číslo: 57788919
Členství v komoře:
Budapešťská obchodní a průmyslová komora (BKIK)

Poskytovatel hostingových služeb: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Irsko
Odpovědnost za obsah:
Odpovědnost za obsah na těchto stránkách neseme jako poskytovatel služeb podle obecných zákonů. Nejsme však povinni monitorovat přenášené nebo ukládané externí informace ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení. Pokud se o takovém porušení dozvíme, neprodleně takový obsah odstraníme.

Obsah těchto webových stránek byl a bude vytvářen s maximální péčí. Přesto nelze zaručit, že obsah je aktuální a úplný. Nároky z odpovědnosti vůči poskytovateli, které se týkají majetkové nebo nemajetkové újmy a které mohou být způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytnutého obsahu, respektive používáním nesprávného nebo neúplného obsahu, jsou vyloučeny, ledaže by bylo prokázáno, že poskytovatel způsobil škodu úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Uvedené ochranné známky a názvy značek jsou majetkem příslušných vlastníků.

Odpovědnost za odkazy:
Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za všechny webové obsahy propojené křížovým odkazem (linkem), protože se nejedná o jeho vlastní obsah. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. Nezákonný obsah nebyl v době odkazování identifikovatelný. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů o porušení zákona účelná. Pokud se dozvíme o jakémkoli porušení, takové odkazy neprodleně odstraníme.

Odkazy, které odkazují na obsah těchto stránek, vyžadují souhlas poskytovatele. O takový souhlas je třeba znovu požádat při každé zásadní změně obsahu stránek, z nichž je odkaz veden; lze jej kdykoli neformálně odvolat. Odkazování na stránky s nezákonným, urážlivým, zavádějícím nebo hanlivým obsahem je v každém případě vyloučeno.

Autorské právo:
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená poskytovatelem podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, zveřejňování, šíření nebo jakákoli forma komercializace těchto materiálů nad rámec autorského zákona vyžaduje předchozí písemný souhlas jejich tvůrce, v tomto případě poskytovatele. Pokud obsah na těchto stránkách nebyl vytvořen poskytovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, takový obsah neprodleně odstraníme. 

Platforma pro online řešení sporů

Komise EU poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů. Ta dává spotřebitelům možnost mimosoudně řešit spory v souvislosti s jejich online objednávkou. Platformu pro řešení sporů naleznete zde: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Náš e-mail pro stížnosti spotřebitelů je: customerservice@pepmelon.com
Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o řešení sporů před rozhodčím orgánem pro spotřebitele.