Podmínky & Podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

(s právními informacemi)

1
Obsah a poskytovatel

1.1

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny dodávky PepMelon Eva Puskas spotřebitelům (§ 13 BGB) prostřednictvím našeho internetového obchodu.

Podle § 13 BGB je spotřebitelem každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který není podnikáním ani její samostatnou výdělečnou činností.

1.2

Kupní smlouva je uzavřena s

PepMelon Eva Puskas
Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf
Telefon / WhatsApp: hello@pepmelon.com

2
Nabídka a uzavření smlouvy

2.1

Prezentace produktů (v tomto internetovém obchodě) není právně závaznou nabídkou, ale výzvou k objednávce (invitatio ad offerendum). Chyby a změny vyhrazeny.

2.2

Kliknutím na tlačítko "Koupit" závazně objednáváte zboží obsažené v nákupním košíku.

Potvrzení přijetí objednávky je provedeno automatickým e-mailem bezprostředně po odeslání objednávky a neznamená přijetí smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena pouze v případě, že vaši objednávku do 5 dnů přijmeme samostatným potvrzením objednávky e-mailem a odešleme zboží.

Odlišně od toho deklarujeme přijetí nabídky zákazníka na uzavření smlouvy v případě dohodnutého způsobu platby předem potvrzením o přijetí, ve kterém je uvedeno i naše bankovní spojení a částka k úhradě předem.

2.3

Pokud by naše potvrzení objednávky obsahovalo překlepy nebo tiskové chyby nebo pokud by naše stanovení ceny vycházelo z technických chyb při přenosu, jsme oprávněni objednávku napadnout, přičemž musíme prokázat naše pochybení. Již provedené platby budou neprodleně vráceny.

3
Ceny

Ceny uvedené na stránkách produktu jsou, pokud není uvedeno jinak, včetně zákonné daně z přidané hodnoty a dalších složek ceny. Náklady na dopravu (viz § 4) jsou účtovány navíc. Na stránkách produktů je odkaz na dodatečné náklady na dopravu, jsou tam uvedeny odkazy na ně. V systému nákupního košíku a na stránce s přehledem objednávek jsou vzniklé náklady na dopravu opět zřetelně uvedeny.

4
Dopravní náklady

U některých produktů existují dodatečné náklady na dopravu. Poznámku o možných nákladech na dopravu najdete na stránce produktu a také opět jako samostatný výpis před dokončením objednávky. Tyto poplatky jsou účtovány přímo v internetovém obchodě během procesu objednávání. Nevztahují se na ně žádné další náklady ani daně.

5
Platební podmínky

5.1

Platbu lze provést buď předem (bankovním převodem), nebo prostřednictvím služby PayPal, přičemž platební metody jsou zde pro vás uloženy. Platba na dobírku zpravidla není možná. Kromě toho máte možnost objednat na účet v našem internetovém obchodě v Německu prostřednictvím našeho partnera Klarna - další informace naleznete níže.

5.1.1 Podmínky Klarna (pro Německo)

Platba na fakturu a financování
Ve spolupráci se společností Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko, nabízíme jako možnost platby nákup na fakturu a nákup na splátky.
Upozorňujeme, že platby na fakturu Klarna a nákup na splátky Klarna jsou dostupné pouze pro spotřebitele a že platba musí být v každém případě provedena u společnosti Klarna.

Klarna faktura
Při nákupu na účet u společnosti Klarna dostanete zboží vždy jako první a máte vždy 14denní lhůtu splatnosti. Kompletní obchodní podmínky pro nákup na účet naleznete zde. Při nákupu na účet u společnosti Klarna si internetový obchod účtuje poplatek 3 eura za objednávku.

Nákup na splátky u společnosti Klarna

Služba financování společnosti Klarna umožňuje flexibilně zaplatit nákup v měsíčních splátkách ve výši nejméně 1/24 celkové částky (nejméně však 6,95 eur) nebo za podmínek jinak uvedených v pokladně. Více informací o nákupu na splátky u společnosti Klarna včetně všeobecných obchodních podmínek a evropských standardních informací o spotřebitelském úvěru naleznete zde:

Zásady ochrany osobních údajů

Klarna kontroluje a vyhodnocuje vaše údaje a vyměňuje si je s jinými společnostmi a úvěrovými agenturami, pokud k tomu existuje oprávněný zájem a důvod. S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a v souladu s informacemi uvedenými v předpisech společnosti Klarna o ochraně osobních údajů.

5.2

Pokud si zvolíte způsob platby předem, poskytneme vám v potvrzení objednávky naše bankovní údaje a zboží vám doručíme po obdržení platby. Pokud zvolíte platbu prostřednictvím služby PayPal, budete po kliknutí na tlačítko "objednat" přesměrováni na službu PayPal. Částka z vašeho účtu PayPal bude obvykle ihned stržena.

5.3

V případě prodlení s platbou se kupní cena po dobu prodlení úročí úrokem ve výši 5 % nad základní úrokovou sazbu. PepMelon Eva Puskas si vyhrazuje právo v případě potřeby prokázat a uplatnit vyšší škodu způsobenou prodlením.

V případě prodlení s platbou nebo zpětného zúčtování platby Paypal příslušným poskytovatelem platebních služeb je společnost PepMelon Eva Puskas rovněž oprávněna účtovat poplatek za upomínku ve výši 2,50 EUR, pokud zákazník neprokáže, že byla způsobena nižší škoda nebo žádná škoda.

5.4

Fakturační adresa: Ujistěte se prosím, že jste správně zadali fakturační adresu. Následná manipulace s účtenkami není možná. Pokud ji budete chtít změnit, budeme muset vystavit fakturu znovu, za což si účtujeme paušální částku 5 €.

6
Dodací podmínky, přechod rizika a výhrada vlastních dodávek

6.1

Doručení provádí UPS, DPD, DHL nebo spediční agentura v rámci Německa, pokud není uvedeno jinak.

6.2

Dodací lhůta v Německu je, není-li v nabídce uvedeno jinak, maximálně 5 dnů.

Pokud si spotřebitel zvolil platbu předem, nebudeme zboží odesílat před obdržením platby.

6.3

Pokud objednaný výrobek není k dispozici, protože nám tento výrobek nebyl dodán našimi dodavateli bez našeho zavinění, můžeme od smlouvy odstoupit. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat a případně navrhneme dodání srovnatelného výrobku. Pokud srovnatelný výrobek není k dispozici nebo si nepřejete srovnatelný výrobek obdržet, okamžitě vám vrátíme všechny již provedené platby.

7
Zachování titulu

Zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného zaplacení. Před převodem vlastnického práva není bez našeho souhlasu povoleno dávat zboží do zástavy, převádět je jako zástavu, zpracovávat je nebo je přetvářet.

8
Právo na odstoupení od smlouvy

8.1

Pravidla pro odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí zaslat oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud tuto smlouvu odvoláte, vrátíme vám veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (kromě dodatečných poplatků vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to neprodleně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odvolání této smlouvy. Pro toto vrácení použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám za toto vrácení nebudou účtovány žádné poplatky. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte vrátit nebo předat společnosti PepMelon Eva Puskas, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Německo, a to neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na zpětné zaslání nesete vy.

Ztrátu hodnoty zboží budete muset uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Konec storno podmínek

8.2

Prosím, uschovejte si doklad o odeslání, pokud nám vrátíte zabalené zboží s dostatečným poštovným, můžete nám vždy sdělit číslo zásilky.

8.3

Pomoci nám můžete také tím, že před vrácením balíku oznámíte pod poštovní adresou hello@pepmelon.com a k balíku přiložíte poznámku s číslem zákazníka a číslem objednávky. Tímto způsobem můžeme příchozí vratky co nejrychleji přidělit.

8.4

Upozorňujeme, že způsoby uvedené v § 8.2 a § 8.3 nejsou podmínkou pro účinné uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

9
Poškození při přepravě

9.1

Pokud vám bude doručeno zboží se zjevným poškozením při přepravě, reklamujte prosím tyto chyby neprodleně u doručovatele a co nejdříve nás kontaktujte.

9.2

Neuplatnění reklamace nebo nekontaktování nás nemá žádné důsledky pro vaše zákonná záruční práva. Pomůže nám však, abychom mohli uplatnit své vlastní nároky vůči dopravci nebo přepravní pojišťovně.

10
Záruka

Záruka je poskytována v souladu se zákonnými ustanoveními.

11
Odpovědnost

Vyloučujeme naši odpovědnost za mírně nedbalostní porušení povinností, pokud se nejedná o povinnosti podstatné pro smlouvu, škody z újmy na životě, zdraví nebo zdraví nebo nejsou dotčeny záruky či nároky podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Totéž platí pro porušení povinností našimi zástupci.

12
Uložení údajů o smlouvě / zveřejnění

Údaje, které jste poskytli v průběhu procesu objednávání, jsou uloženy v našem systému. Tyto údaje předáváme pouze tehdy a v takovém rozsahu, v jakém je to nezbytné pro plnění našich závazků vůči vám, např. zejména v podobě předání adresních údajů dopravci.
Máte právo na bezplatnou informaci o tom, které vaše údaje máme uloženy, a také právo na jejich změnu nebo výmaz. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

13
Platforma ODR

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je přístupná na adrese www.ec.europa.eu/consumers/odr. Jsme povinni se účastnit postupu řešení sporů. Naši e-mailovou adresu naleznete v tiráži. Seznam s kontaktními údaji uznávaných orgánů pro řešení sporů naleznete na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

14
Závěrečná ustanovení

Pokud by některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek bylo neplatné, zbývající ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. Místo neúčinného ustanovení se použijí příslušná zákonná ustanovení.

Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete smlouvu zrušit, vyplňte tento formulář a zašlete jej zpět).

Do:

Vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy, který je určen pro všechny klienty, kteří chtějí odstoupit od smlouvy: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Německo, Mail: hello@pepmelon.com

Já/my () tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy uzavřené mnou/námi () na nákup následujícího zboží ()/poskytnutí následující služby ()

  • Objednáno dne ()/obdrženo dne ()
  • Jméno spotřebitele (spotřebitelů)
  • Adresa spotřebitele (spotřebitelů)
  • Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě sdělení v listinné podobě)
  • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.