Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Duitsland.
BTW-nummer: DE314842978

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Verantwoordelijkheid voor de inhoud:

Als dienstverlener zijn we verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's volgens § 7 para. 1 TMG (Duitse Telemedia Wet) en algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen externe informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Als we kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen we die inhoud onmiddellijk verwijderen.

De inhoud van deze website is en wordt met de grootst mogelijke zorg gemaakt. Niettemin kan geen garantie gegeven worden dat de inhoud actueel en volledig is. Aansprakelijkheidsclaims tegen de aanbieder, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, en die veroorzaakt kunnen zijn door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden inhoud of, respectievelijk, door het gebruik van een onjuiste of onvolledige inhoud, zijn uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de aanbieder de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.

Gemelde handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Verantwoordelijkheid voor links:

De aanbieder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor alle webinhoud die door kruisverwijzing (link) met elkaar verbonden is, omdat deze niet zijn eigen inhoud is. De respectieve aanbieder of exploitant van de sites is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte sites. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud kon op het moment van linken niet worden vastgesteld. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Als we kennis krijgen van overtredingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Links die naar de inhoud van deze pagina's verwijzen vereisen de toestemming van de aanbieder. Die toestemming moet opnieuw worden aangevraagd voor elke fundamentele verandering in de inhoud van de website vanwaar de link komt; ze kan op elk moment informeel worden herroepen. Een link naar pagina's met een illegale, beledigende, misleidende of lasterlijke inhoud is in elk geval uitgesloten.

Auteursrecht:

De door de aanbieder gemaakte inhoud en werken op deze pagina's zijn onderworpen aan de Duitse auteurswet. Duplicatie, bewerking, publicatie, distributie, of elke vorm van commercialisering van zulk materiaal buiten de reikwijdte van de auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de maker, in dit geval de aanbieder. Voor zover de inhoud op deze site niet door de aanbieder werd gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht je desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, laat het ons dan weten. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen we die inhoud onmiddellijk verwijderen.

Online platform voor geschillenbeslechting

De EU-Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit biedt consumenten de mogelijkheid geschillen in verband met hun online bestelling buiten de rechtbank om te beslechten. Het platform voor geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Onze e-mail voor consumentenklachten is: customerservice@pepmelon.com
Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitrage-instantie.