Impressum

Impressum

 

PepMelon
Företag:

Webbplatsanvändaren för försäljningsändamål:Puskás Éva Katalin E.V.
Webbplatsens operatör: Peco Lab Kft.
Adress: Márton utca 12. 2/5, Budapest 1094, Ungern

E-post: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobil: +36 30 0993271

Momsregistreringsnummer: HU59740186
Myndighet som registrerar företaget: Nationella skatte- och tullförvaltningar
Registreringsnummer: 57788919
Medlemskap i handelskammare:
Budapests handels- och industrikammare (BKIK)

Leverantör av webbhotell: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Irland


Ansvar för innehåll:
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt allmänna lagar. Vi är dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad extern information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en konkret överträdelse. Om vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.

Innehållet på denna webbplats har skapats och kommer att skapas med största omsorg. Trots detta kan ingen garanti ges för att innehållet är aktuellt och fullständigt. Ansvarsanspråk mot leverantören, som avser materiell eller immateriell skada, och som kan orsakas av användning eller icke-användning av det innehåll som tillhandahålls respektive av användning av felaktigt eller ofullständigt innehåll, är uteslutna såvida inte leverantören kan bevisas ha orsakat skada avsiktligt eller genom grov vårdslöshet.

Angivna varumärken och märkesnamn tillhör respektive ägare.

Ansvar för länkar:
Leverantören tar inget ansvar för allt webbinnehåll som är anslutet genom korsreferens (länk), eftersom dessa inte är hans eget innehåll. Respektive leverantör eller operatör av webbplatserna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade webbplatserna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en lagöverträdelse. Om vi får kännedom om överträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Länkar som hänvisar till innehållet på dessa sidor kräver samtycke från leverantören. Ett sådant samtycke måste sökas på nytt för varje grundläggande förändring av innehållet på den webbplats som länken kommer från; det kan återkallas informellt när som helst. En länkning till sidor med olagligt, stötande, vilseledande eller ärekränkande innehåll är under alla omständigheter utesluten.

Upphovsrätt:
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av leverantören omfattas av tysk upphovsrättslag. Kopiering, bearbetning, publicering, distribution eller någon form av kommersialisering av sådant material utöver omfattningen av upphovsrättslagen kräver föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen, i detta fall leverantören. I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av leverantören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart. 

E-post: hello@pepmelon.com
Telefon:+49 711 5047-5498

Plattform för tvistlösning online

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister i samband med sin onlinebeställning utanför domstol. Plattformen för tvistlösning finns här: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vår e-postadress för konsumentklagomål är: customerservice@pepmelon.com
Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför ett konsumentskiljedomsorgan.