Villkor & villkor

Allmänna affärsvillkor

(med juridisk information)

1
Ansvarsområde och leverantör

1.1

Dessa villkor gäller för alla leveranser av PepMelon Eva Puskas till konsumenter (§ 13 BGB) via vår webbutik.

En konsument är enligt § 13 BGB en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i ett syfte som varken är kommersiellt eller som är en självständig yrkesverksamhet.

1.2

Köpeavtalet ingås med

PepMelon Eva Puskas
Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf
Telefon / WhatsApp: +49 170 3259255
e-mail: hello@pepmelon.com

2
Anbud och ingående av avtal

2.1

Presentationen av produkterna (i denna webbutik) är inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan till beställning (invitatio ad offerendum). Fel och ändringar förbehålles.

2.2

Då du klickar på knappen "Köp" gör du en bindande beställning av de varor som finns i kundvagnen.

Bekräftelsen av mottagandet av beställningen sker genom ett automatiserat e-postmeddelande omedelbart efter att beställningen skickats och innebär inte att avtalet accepteras. Ett köpeavtal är endast ingått om vi godkänner din beställning inom 5 dagar i en separat orderbekräftelse via e-post och skickar varorna.

Med avvikelse från detta förklarar vi att vi accepterar kundens avtalserbjudande vid avtalat betalningssätt i förskott med bekräftelse på mottagandet, där även våra bankuppgifter och det belopp som ska betalas i förskott anges.

2.3

Om vår orderbekräftelse skulle innehålla skriv- eller tryckfel eller om vår prisbestämning skulle vara baserad på tekniska överföringsfel har vi rätt att bestrida ordern, varvid vi måste bevisa vårt fel. Redan gjorda betalningar kommer att återbetalas omedelbart.

3
Priser

De priser som anges på produktsidorna är, om inget annat anges, inklusive lagstadgad mervärdesskatt och andra priskomponenter. Fraktkostnaderna (se § 4) debiteras dessutom. På produktsidorna finns en hänvisning till de extra fraktkostnaderna, dessa länkas dit. I varukorgssystemet och på sidan med översikt över beställningen anges de uppkomna fraktkostnaderna återigen tydligt.

4
Sändningskostnader

För vissa produkter tillkommer ytterligare fraktkostnader. Du hittar en anteckning om eventuella fraktkostnader på produktsidan och även återigen som en separat lista innan du slutför din beställning. Dessa avgifter debiteras direkt i nätbutiken under beställningsprocessen. Det finns inga ytterligare kostnader eller skatter.

5
Betalningsvillkor

5.1

Betalning kan ske antingen genom förskottsbetalning (banköverföring) eller PayPal med de betalningsmetoder som sparats där för dig. En betalning via kontant betalning vid leverans är i allmänhet inte möjlig. Dessutom har du möjlighet att beställa på konto i vår onlinebutik i Tyskland via vår partner Klarna - för mer information se nedan.

5.1.1.1 Villkor Klarna (för Tyskland)

Betalning med faktura och finansiering
I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi fakturaköp och delbetalningsköp som betalningsalternativ.
Vänligen observera att Klarna Faktura och Klarna Delbetalningsköp endast är tillgängliga för konsumenter och att betalning måste ske till Klarna i varje enskilt fall.

Klarna faktura
När du köper på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp på konto hittar du här. Nätbutiken tar ut en avgift på 3 euro per beställning när du köper på konto med Klarna.

Klarna avbetalningsköp

Klarnas finansieringstjänst gör det möjligt för dig att betala ditt köp på ett flexibelt sätt i månatliga delbetalningar på minst 1/24 av det totala beloppet (dock minst 6,95 euro) eller enligt de villkor som annars anges i kassan. För mer information om Klarnas delbetalningsköp inklusive de allmänna villkoren och den europeiska standardinformationen om konsumentkrediter, klicka här:

Privacy policy

Klarna kontrollerar och utvärderar dina uppgifter och utbyter uppgifter med andra företag och kreditupplysningsföretag om det finns ett legitimt intresse och skäl att göra det. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser.

5.2

Om du väljer förskottsbetalning kommer vi att ge dig våra bankuppgifter i orderbekräftelsen och leverera varorna efter mottagandet av betalningen. Om du väljer att betala med PayPal kommer du att omdirigeras till PayPal efter att ha klickat på knappen "beställning". Ditt PayPal-konto kommer vanligtvis att debiteras omedelbart.

5.3

I händelse av försenad betalning ska köpeskillingen under förseningsperioden räknas med en ränta på 5 % över basräntan. PepMelon Eva Puskas förbehåller sig rätten att vid behov bevisa och hävda en högre skada orsakad av dröjsmålet.

I händelse av försenad betalning eller återföring av Paypal-betalningen av respektive betaltjänstleverantör har PepMelon Eva Puskas även rätt att ta ut en påminnelseavgift på 2,50 euro, såvida inte kunden kan bevisa att en lägre skada eller ingen skada har orsakats.

5.4

Fakturaadress: Se till att du anger faktureringsadressen korrekt. En efterföljande manipulation av kvittona är inte möjlig. Om du vill ändra den måste vi utfärda en ny faktura, för vilken vi debiterar ett schablonbelopp på 5 euro.

6
Leveransvillkor, risköverföring och reservation för självförsörjning

6.1

Leveransen utförs av UPS, DPD, DHL eller ett speditionsföretag inom Tyskland, om inget annat anges.

6.2

Leveranstiden inom Tyskland är, om inget annat anges i erbjudandet, högst 5 dagar.

Om konsumenten har valt att betala i förskott skickar vi inte varorna innan vi har mottagit betalningen.

6.3

Om den beställda produkten inte är tillgänglig eftersom vi utan eget fel inte har fått denna produkt från våra leverantörer, kan vi frånträda avtalet. I detta fall kommer vi att informera dig omedelbart och vid behov föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt finns tillgänglig eller om du inte vill få en jämförbar produkt, kommer vi omedelbart att återbetala alla redan gjorda betalningar.

7
Förbehåll av titel

Varorna förblir vår egendom tills full betalning har gjorts. Före överföring av äganderätt, pantsättning, överföring som säkerhet, bearbetning eller omvandling är inte tillåten utan vårt samtycke.

8
Rätt till ångerrätt

8.1

Bortfallspolicy

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att inom fjorton dagar återkalla detta avtal utan att ange skäl.

Röckningsperioden är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har angett, som inte är transportör, tog eller har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med posten eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta ändamål, men detta är inte obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Följder av återkallelse

Om du återkallar detta avtal ska vi ersätta dig för alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för eventuella ytterligare avgifter som uppstår på grund av att du har valt ett annat leveranssätt än det billigaste standardleveranssättet som vi erbjuder), omedelbart och senast fjorton dagar från den dag då vi mottar ett meddelande om att du har återkallat detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra att återbetala förrän vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till PepMelon Eva Puskas, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Tyskland, utan dröjsmål och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du informerade oss om att du hävdat detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. De direkta kostnaderna för returförsändelsen ska bäras av dig.

Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Slut på avbeställningsreglerna

8.2

Behåll postbeviset, om du returnerar de förpackade varorna till oss med tillräckligt porto kan du alltid ge oss spårningsnumret.

8.3

Du kan också hjälpa oss genom att meddela innan du returnerar paketet under postadressen hello@pepmelon.com och bifoga en lapp med kundnummer och beställningsnummer med paketet. På så sätt kan vi fördela de inkommande returerna så snabbt som möjligt.

8.4

Vänligen observera att de modaliteter som nämns i § 8.2 och § 8.3 inte är en förutsättning för att ångerrätten ska kunna utövas effektivt.

9
Skada vid transport

9.1

Om varor med uppenbara transportskador levereras ska du genast reklamera sådana fel hos leverantören och kontakta oss så snart som möjligt.

9.2

Underlåtenhet att reklamera eller kontakta oss har inga konsekvenser för dina lagstadgade garantirättigheter. Det hjälper oss dock att kunna hävda våra egna krav mot transportören eller transportförsäkringsbolaget.

10
Garanti

Garantin ges i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.

11
Hållningsskyldighet

Vi utesluter vårt ansvar för lätt oaktsamma pliktbrott, förutsatt att dessa inte rör skyldigheter som är väsentliga för avtalet, skador på grund av skada på liv, kropp eller hälsa eller att garantier eller anspråk enligt produktansvarslagen påverkas. Detsamma gäller för pliktbrott som begås av våra ställföreträdare.

12
Lagring av avtalsuppgifter/utlämnande

De uppgifter som du lämnar under beställningsprocessen lagras i vårt system. Vi vidarebefordrar dessa uppgifter endast om och i den mån det är nödvändigt för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, t.ex. i synnerhet i form av vidarebefordran av adressuppgifter till transportören.
Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka uppgifter om dig som vi har lagrat samt rätt att ändra eller radera dessa uppgifter. För ytterligare information hänvisar vi till vår integritetspolicy.

13
ODR-plattform

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (OS-plattformen), som kan nås på www.ec.europa.eu/consumers/odr Vi är skyldiga att delta i tvistlösningsförfarandet. Vår e-postadress finns i vårt impressum. En förteckning med kontaktuppgifter till erkända tvistlösningsorgan finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

.

14
Slutbestämmelser

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor skulle vara ogiltig ska resten av avtalet förbli giltigt. I stället för den ogiltiga bestämmelsen ska de relevanta lagstadgade bestämmelserna gälla.

Exempel på formulär för återkallelse

(Om du vill häva avtalet ska du fylla i detta formulär och skicka tillbaka det).

Till: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Tyskland, Mail: hello@pepmelon.com

Jag/vi () återkallar härmed det avtal som jag/vi () ingått om köp av följande varor ()/ tillhandahållande av följande tjänst ()

.
  • Beställd den ()/mottagen den ()
  • Konsumentens/konsumenternas namn
  • Konsumentens/konsumenternas adress
  • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid meddelande på papper)
  • Datum

(*) Stryk det som är tillämpligt.